Historie van het hotel

 

Op 29 september 1910 arriveerden zuster Godeleva, zuster Amelberga en zuster  Eugenia, de Blauwe zusters, de Missiezusters dienaressen van de H. Geest. Hoewel het klooster nog niet klaar was openden zij de deuren van het patronaat gebouw en in oktober 1910 stonden de kleuters voor de deur van het patronaatsgebouw die als kleuterschool van start ging.

 

Met de bouw van het klooster werd in 1911 begonnen, de bouwkosten waren 10.000 guldens. In 1917 werd de Mariaschool gebouwd naast het klooster.De zusters namen ook de verpleging van de zieken over en het Groene kruis wordt opgericht.

De griepepidemie in 1918  tijdens de Eerste Wereldoorlog eiste vele slachtoffers. Zuster Betha, de ziekenzuster, maakte zich erg verdienstelijk en als dank voor de hulp schonk het dorp een beeld het Heilig Hart dat in een nis bij de school werd geplaatst.  In 1942 moest het Groene Kruis worden ontruimd in verband met “burgerlijke ongehoorzaamheid“. In de laatst dagen van de oorlog werd het klooster zwaar beschadigd.
 
Na de oorlog werd er zorg opgezet voor vrouwen, bejaarden, en invaliden alsmede in gespreksronden van de Ecclesiagroep. Door de verbouwing van 1966 konden de zusters die in de omgeving van Horn studeerden of werkten daar een thuis vinden.

Ook daklozen, kinderen van werkende ouders en  vrouwen en meisjes met huwelijksproblemen of spanningen thuis werden hier opgevangen. Omdat er geleidelijk aan minder zusters beschikbaar waren, werd het klooster in Horn opgeheven. In 1985 melde zich een geschikte koper en in november van dat jaar verlieten de zusters voor de laatste keer het klooster.

 

Het klooster werd omgebouwd tot hotel, het toenmalige Hotel Abelene. In 1996 hebben nieuwe eigenaren het hotel verbouwd en de naam veranderd in het huidige Hotel-Restaurant de Abdij . Zij hebben in 2001 Hotel de Abdij uitgebreid met restaurant, tuinterras en wijnkelder. In mei 2011 is het hotel overgenomen door de familie Kuijpers en gaan zij onder dezelfde naam verder. Hotel-Restaurant de Abdij werd in 2012 een gemeentelijk monument.

Wekelijks komen hier mensen langs die hun lagere schooltijd hier doorgebracht hebben. Met verhalen over de zusters, de lessen en het geleerde.

De meesten hebben leuke herinneringen aan het patronaat waar menig jeugdliefde is opgebloeid.


                                     C:akepathmaria.jpg

Voorzieningen

  • Gratis

  • Gratis

  • vanaf 14.00u

  • voor 11.00u

  • 7.00 - 10.00u

  • 8.00 - 11.00u

Business View

webdesign | Get.Noticed